Flere forsikrer seg mot småkryp

Stadig flere nordmenn får uønsket besøk av småkryp i boligen eller på hytta, viser nye tall. En økende andel velger å forsikre seg mot skadene det medfører.

– Hos oss velger de aller fleste kundene nå å tegne en tilleggsdekning mot råte og skadedyr når de forsikrer boligen eller hytta. Vi får også langt flere spørsmål om disse temaene enn før, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

De kommende månedene venter hun en sesongtopp for slike henvendelser.

– Det gjelder særlig meldinger om problemer med insekter, som det kommer mange av når det blir varmt ute, sier Wiig Syvertsen.

Bratt skadeøkning

Landkreditt samarbeider med spesialselskapet Norsk Hussopp Forsikring for å tilby dekning mot denne typen skader. Selskapet forsikrer om lag 1,2 millioner boenheter mot skadedyr og råteskader. Antallet vokser raskt, og de siste to årene har premieinntektene økt med 40 prosent.

– Bevisstheten rundt dette er økende, og gjennom produktendringer kan vi inkludere flere kundegrupper enn før. Nå forsikrer vi 250000 leiligheter mot skadeinsekter. Et slikt tilbud fantes ikke for noen få år siden, sier Inger Kringlebotten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring.

Også skadekurven viser en bratt økning.

– Antall skader tredoblet seg fra 2016 til 2020. Økt forekomst av skjeggkre er en hovedårsak, men langt flere opplever også problemer med veggdyr og maur. I fjor fikk vi dessuten et ekstremt museår, sier Kringlebotten.

I samme periode har dessuten antall råteskader økt med 90 prosent. De kan være både alvorlige og kostbare, spesielt skader forårsaket av ekte hussopp. I 2020 var skadeantallet spesielt høyt.

Kostbart å bekjempe

Mens bruk av forgiftet åte har gjort bekjempelsen av skjeggkre mer effektiv, er veggedyr fortsatt både vanskelig og dyrt å bli kvitt.

– I gjennomsnitt koster det mellom 30000 og 50000 kroner, men prisen kan også bli langt høyere. Maurinvasjon oppleves også ofte som krevende for de berørte, fordi lokaliseringen og årsaken kan være vanskelig å avdekke.

Stokkmaur, husbukk og stripet borebille er de eneste insektene som kan gjøre fysisk skade på hus og hytter, ifølge Kringlebotten. Problemer med disse utvikler seg over flere år, så man har vanligvis tid til å legge en plan for bekjempelsen.

Skader knyttet til sopp, råte og insekter vil sannsynligvis fortsette å øke i omfang, tror Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt forsikring.

– Dette har nær sammenheng med klimaendringene. Over tid får vi varmere og våtere vær, som dessverre fører til at denne typen problemer tiltar.