eFaktura blir enklere

Nå blir det enda enklere å betale regninger. Ved å si «Ja takk til alle» eFakturaer i nettbanken, vil du nå automatisk få eFaktura allerede fra første regning fra nye leverandører du kjøper tjenester fra.

Ved å si «Ja takk til alle» i nettbanken, gir du oss generell aksept til å motta eFaktura automatisk fra første faktura fra bedrifter som tilbyr eFaktura.

Vil du fortsette med eFaktura? Husk å takke ja.

Fra 15. mai vil dine gamle eFaktura-avtaler opphøre dersom du ikke velger «Ja takk til alle»-muligheten i nettbanken. Disse fakturaene vil du dermed motta som papirfakturaer i posten i stedet.

Vil du unngå dette, husk å si «Ja takk til alle». Dermed fortsetter du å rute dine betalinger elektronisk via nettbank og mobilbank, og du sparer både papir og penger.

Hvor sier jeg «Ja takk til alle»?

For å si «Ja takk til alle» må du logge deg inn i nettbanken. Velg Opprett Ja takk til alle eFaktura under Betalingsavtaler i hovedmenyen.

Meny_nettbank.pngHar du ikke sagt «Ja takk til alle», vil følgende boks dukke opp.JTTA_ikke_samtykket.jpg

Klikker du deg videre her, får du muligheten til å takke ja.

Følg med på eFakturaene

Også etter endringen må eFakturaer godkjennes og behandles i nettbank eller mobilbank.

Husk å kontrollere at eFakturaer du mottar stemmer overens med det du har avtalt med bedriften du kjøper varer eller tjenester fra. Er eFakturaen feil eller uberettiget, kan du slette den i nettbanken eller mobilbanken.

Betaler du fakturaer for andre?

eFakturaer vil kun være synlig i nettbanken til den som har inngått avtalen med den de har kjøpt tjenesten av. Vi jobber med en løsning hvor det skal være mulig å gi fullmakt til å se og behandle eFaktura på vegne av andre. 

Kjenner du ikke til eFaktura?

eFaktura er en tjeneste som lar deg motta fakturaer elektronisk. Du mottar fakturaen i nettbanken eller mobilbanken, og så må du godkjenne eller slette fakturaen der.