Renter og et marked i rask endring

Vi står i en krevende tid, hvor markedet endrer seg svært raskt. Hvordan påvirker dette bankens renter?

Vi kuttet renten fredag 20. mars. Allerede samme dag kuttet Norges Bank styringsrenten nok en gang.

Så hvorfor har vi ikke allerede kommet med et nytt rentekutt? En bank kan ikke endre renten hver dag eller hver uke. Dette henger sammen med at vi er pålagt en varslingsfrist fra vi beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres.

Hva som nøyaktig vil skje med vår rente fremover, er ikke noe vi kan si noe om. Konkurransetilsynet tillater heller ikke at gir noen signaler om dette, da den type kommunikasjon kan påvirke markedet.  

Det vi kan si noe om, er at våre kunder skal ha blant markedet beste renter til enhver tid. Vi følger situasjonen i markedet tett, og vurderer våre tiltak fortløpende. Vi vil komme med informasjon så snart vi har noe å fortelle.

Hvorfor ikke like mye ned som Norges Bank?

Bankers rente er ikke kun basert på hva Norges Bank gjør med styringsrenten. Bankene har grovt sett to hovedkilder for å låne inn penger. Det ene er innskudd fra kunder, det andre er lån i det profesjonelle pengemarkedet. Det er ikke alltid dette markedet følger styringsrenten.

Styringsrenten til Norges Bank er den renten bankene får på sine innskudd. Hvordan vi priser våre lån, vil stå i forhold til hvordan utviklingen er i pengemarkedet. 

Akkurat nå er markedet uforutsigbart og i hurtig endring. Det betyr at vi som bank ikke vet hva vi må vi må betale for store deler av de pengene vi låner inn fremover. Dette gjør det ekstra utfordrende å fastsette renter i situasjonen vi er inne i.

Hver gang vi foretar endringer, må vi også se disse ut fra et helhetlig perspektiv. Vi må vurdere egne priser, hvor konkurransedyktige de er, samtidig som vi må ivareta bankens egen lønnsomhet. Driver vi ikke banken lønnsomt, klarer vi heller ikke å levere kundene markedets beste priser over tid, slik vi skal.