Nå blir lånet ditt enda billigere

Som kunde av Landkreditt Bank skal du til enhver tid ha blant markedets beste renter. Dette løftet står vi for. Derfor gjør vi i dag ytterligere kutt i våre utlånsrenter.

Boliglån fra 1,55 %

I tillegg til et av landets gunstigste boliglån får du også gebyrfrie dagligbanktjenester.

Les mer og søk nå

Ny beste rente på boliglån blir nå 1,55 prosent nominelt på produktene Grønt boliglån og Boliglån 50 %, mens ordinært boliglån inntil 75 % av boligens verdi nå får en beste rente på 1,79 prosent. Dette er våre laveste renter noen gang! 

Ny beste rente landbrukslån blir 2,29 prosent på produktene Generasjonsskiftelån og Bolandbrukslån, mens ordinært landbrukslån får en ny beste rente på 2,59 prosent. Også her er det snakk om de laveste satsene i Landkreditt Banks historie.

Endringene er gjeldende fra 24. mai. 

Et marked i rask endring

Nylig varslet Norges Bank at de setter ned styringsrenten til null, for første gang i historien. I tillegg har vi sett at renten i pengemarkedet også har kommet lenger ned den siste tiden. Dette gir oss et handlingsrom til å sette ned prisen på lånene ytterligere for våre kunder. På to uker har vi nå kuttet utlånsrentene med inntil 0,46 prosentpoeng. 

— Markedet er i rask endring. Så sent som torsdag 30. april kuttet vi utlånsrentene. Siden da har Norges Bank senket styringsrenten til historisk null-nivå, og nedgangen i pengemarkedsrenten fortsetter. Dette legger til rette for nye rentekutt, noe som naturligvis også skal komme våre kunder til gode, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt. 

En oppdatert prisliste blir å finne på sidene våre i løpet av kort tid.