La dine spareavtaler fortsatt løpe

Korona-krisen har satt et kraftig støkk i oss alle. Den setter utvilsomt verdenssamfunnet på en hard prøve. Vi frykter både for helsen vår og for økonomien. Men myndighetene har satt inn ekstremt kraftfulle tiltak. Verden vil derfor bestå også etter dette.

Det er ingen gitt å si i dag hvor lang tid det vil ta å få verdensøkonomien tilbake på fote igjen. Det kan fort ta noen år før vi får et nytt globalt konjunkturoppsving. Men det kommer. Aksje-markedene vil som vanlig stige i forkant. Har du anledning til det, bør du la dine spareavtaler løpe som før. Mye tyder på at det er nå du gjør gode kjøp!

En tøff smell – men ingen katastrofe for den langsiktige investor

I løpet av de siste knappe seks ukene har verdens børser falt med anslagsvis 20 - 30 prosent målt i lokal valuta, før børsene helt i det siste har kommet litt opp igjen. Dette er et kraftig fall, som svir godt for de aller fleste av oss. Mange velger derfor å selge seg ut av aksjer.

I en slik situasjon med kraftig fall på børsene gjelder det å sette ting litt i perspektiv. Ta en titt på figuren nedenfor som viser utviklingen for verdensindeksen (alle land) målt i norske kroner og Oslo Børs Hovedindeks i perioden fra slutten av mars 2005 til slutten av mars 2020 (15 år). Denne perioden inkluderer også det kraftige aksjefallet under Finanskrisen fra 2007-2009.

Selv etter et såpass kraftig fall som 20 prosent i mars i år, har en kronebasert investor fått 3,6 ganger (260 prosent avkastning) på pengene i perioden (målt ved den sorte linjen). Det tilsvarer nesten 9 prosent årlig avkastning! Riktignok bidrar en svekkelse av den norske kronen en god del til denne avkastningen, men også målt i lokal valuta er den årlige avkastningen for verdensindeksen på mellom 5 og 6 prosent. I norske aksjer har en investor fått 2,8 ganger (180 prosent avkastning) på pengene sine. Dette gir noe over 7 prosent årlig avkastning.

For den som heller valgte å satse på sikker banksparing er fasiten en helt annen. Her ville man sittet igjen med en samlet avkastning på knappe 35 prosent over den samme perioden, hvis man hadde hatt pengene på en bankkonto med 2 prosent årlig rente.

Figur 1: Utviklingen for Verdensindeksen – alle land (MSCI AC World) målt i norske kroner (sort linje) og Oslo Børs Hovedindeks (oransje linje) fra 31. mars 2005

Langsiktig aksjesparing lønner seg – tiden er din venn

Den som investerer i aksjemarkedene må ha et langsiktig perspektiv. De kortsiktige svingningene i markedene kan tidvis være brutale. Korona-krisen er et eksempel på det. Men verden vil bestå også etter dette. Husk at tiden er din venn. Har du anledning til fortsette med den fast sparingen – la dine spareavtaler fortsette å løpe. Du får mer for pengene dine nå enn for seks uker siden! Slik er det med spareavtaler - du kjøper noe billig og noe dyrt, men over tid viser det seg å gi god avkastning!