Hvorfor trenger vi å vite mer om deg?

Vi oppdaterer informasjonen om kundene våre

Finanstilsynet har pålagt alle norske banker å oppdatere informasjonen om sine kunder. Derfor vil du i tiden som kommer bli møtt av noen spørsmål når du logger deg inn i nettbanken og mobilbanken. Disse må du svare på.

Kanskje vil du stusse over enkelte av spørsmålene, men vi lover at det er gode grunner til hvorfor vi stiller dem.

Finanstilsynet har pålagt oss som bank at vi skal ha gyldig legitimasjon på alle kunder, samt at vi skal ha god kjennskap til hvordan kundene bruker våre produkter og tjenester, og hva som er formålet med kundeforholdet. Spørsmålene du nå møtes av i nettbanken og mobilbanken stiller vi for å forsikre oss om at informasjonen vi har om deg er oppdatert.

Informasjonen skal oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor kan det oppleves som at du allerede har besvart dine spørsmål.

Bekjempe svindel og hvitvasking

Ved å oppdatere informasjonen vi har om våre kunder, ivaretar vi i banken det samfunnsansvaret vi har for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering.

Tro det eller ei: Med oppdatert informasjon, er du som kunde bedre beskyttet.

Hva spør banken om?

Spørsmålene du får går på bruk av banken, statsborgerskap og fødeland, og om du har penger som skal plasseres i banken.

Ved å svare på våre spørsmål, hjelper du oss med dette viktige arbeidet. Informasjonen du deler behandles konfidensielt og i henhold til bankens taushetsplikt.

Hva skjer hvis du ikke svarer?

Får vi ikke oppdatert vår informasjon om deg, vil vi se oss nødt til å sperre konto/kundeforhold, og i siste omgang vurdere avslutning. Dette er i henhold til de kravene vi er pålagt fra Finanstilsynet.

Vi forstår at det kan oppleves som tungvint å måtte besvare disse spørsmålene jevnlig, men dette er informasjon som regelmessig må oppdateres for at vi skal få lov til å drive bankvirksomhet.

Vi takker for tålmodigheten og for at du svarer på spørsmålene når de dukker opp.