Regjeringen har vedtatt at det fra 2021 kommer endringer i dagens BSU-ordning som vil ha betydning for deg som allerede har bolig, men fortsatt sparer i BSU.

Du har kanskje allerede kjøpt deg bolig, men klart å la BSU-kontoen forbli uberørt? I så fall vil du fra 2021 ikke lenger være berettiget det gunstige skattefradraget som har vært forbundet med det å spare i BSU. Unge under 34 år kan få inntil 5000 kroner i skattelette hvert år hvis de sparer i BSU. 

Rendyrkes til målgruppen

Du vil fortsatt kunne spare penger på BSU-kontoen din, men du mister altså skattefordelen dersom du allerede har kjøpt bolig. Da blir det å spare i BSU som å spare på en hvilken som helst annen sparekonto.

Så hvorfor gjør regjeringen denne endringen?

Bor du energieffektivt?

Vi er opptatt av bærekraft, så derfor tilbyr vi vår beste rente dersom du har en energieffektiv bolig.

Les mer om Grønt boliglån

BSU-sparingen er forbeholdt brukt til bolig, men det er per i dag ingenting som sier at du må bruke den til den første boligen du kjøper. Det har etter hvert blitt ganske vanlig å fortsette å spare i BSU, også etter første bolig er kjøpt.

Bakgrunnen for at regjeringen fjerner fradraget for de som allerede eier bolig, skal være å rendyrke ordningen for de den opprinnelig var ment for, nemlig unge som trenger å komme i posisjon til å kjøpe sin første bolig. 

Høyere årlig beløp

Regjeringen øker samtidig det maksimale beløpet du kan spare i BSU per år fra 25.000 til 27.500 kroner.

Les mer om BSU.