Verdt å vite om boliglån

Hva er boliglån?

Boliglån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale, enten som et serielån eller et annuitetslån.

Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene.

Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker. Resultatet er at terminbeløpet blir mindre for hver termininnbetaling til banken.

Totalt sett vil et serielån gi en lavere rentekostnad, mens et annuitetslån gir et jevnere press på økonomien gjennom låneperioden.

Hva er boligkreditt?

Boligkreditt gir deg en kredittramme med pant i boligen din. Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen. 

Boligkreditt passer for deg som har god økonomi og ikke har behov for å finansiere mer enn seksti prosent av verdien på boligen din. Slik kan du få frigjort verdier til å oppfylle drømmene dine.

Hva koster det å låne penger?

Du har to valgmuligheter: Fast rente eller flytende rente
Skal du velge fast eller flytende rente? Har du råd til å takle renteendringer vil flytende rente over tid som regel være billigst. Har du derimot stram økonomi kan det være lurt å velge fastrente.

Fastrente betyr at du betaler et fast beløp i en angitt periode som du har avtalt med banken. Du vil ikke bli påvirket av svingningene i rentemarkedet.

Med flytende rente vil rentekostnaden variere i takt med markedet. Dersom du har et lån med flytende rente på én million kroner og renten stiger 0,25 prosentpoeng, så tilsvarer det en utgiftsøkning på 2500 kroner i året. Eller 208 kroner per mnd.

Rentekostnader er forøvrig fradragsberettiget på skatten.

Fastrente og Boligkreditt lar seg ikke kombinere.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Effektiv rente er kostnaden for å ha lån. Dette inkluderer alle rentebetalinger, gebyrer og provisjonene, antall terminer i året. Lånets løpetid har også betydning.

Nominell rente inkluderer ikke gebyrer og andre utgifter knyttet til lånet.

For å gjøre det mulig for deg som forbruker å sammenligne lånekostnadene har lovgiverne pålagt bankene å regne ut hvor mye alle kostnadene utgjør i prosent av lånesummen. Som forbruker bør du derfor alltid sjekke den effektive renten når du tenker på å ta opp lån.

Dette må du tenke på før du kausjonerer

Hvis en låntaker med liten sikkerhet ikke får stort nok lån ut ifra sikkerhet i egen eiendom, kan det være aktuelt å få inn en kausjonist. En kausjonist forplikter seg til å betale dersom låntakeren ikke gjør det selv.

Som kausjonist må du være klar over at de forholdene som kan ramme låntakeren kan gi utslag for din økonomi. Betalingsproblemer kan oppstå ved for eksempel arbeidsløshet, sykdom, kollaps i boligpriser eller skilsmisse.

Forbrukerrådet anbefaler at du vurderer følgende hvis du blir bedt om å stille som kausjonist:

 • Har du råd til å betjene lånet som du er bedt om å kausjonere for?
 • Låntakerens økonomi
 • Ditt forhold til låntakeren
 • Er det sannsynlig at forholdet til låntakeren vil holde seg stabilt i kausjonsperioden?
 • Skal du kausjonere for hele eller deler av lånet?
 • Det bør være en naturlig relasjon mellom låntaker og kausjonist, slik som foreldre og barn. 

Mellomfinansiering av boligbytte

Mellomfinansiering er et stort lån banken kan gi deg dersom du er midt i et boligbytte. Du låner hele beløpet til den nye boligen mens du forsøker å selge den gamle. Lånet kan vare fra noen dager til flere måneder.

Med to boliger og to lån å betjene blir månedskostnadene raskt høye. De fleste banker tilbyr avdragsfrihet for en kort periode. Da betaler du bare rentene på lånet en stund og utsetter betalingen på selve lånet.

Ved mellomfinansiering trenger banken å vite boligens verdi når du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen og i hvert fall fått en verdivurdering. Du bør kontakte banken for mellomfinansiering før du legger inn bud på en ny bolig.

Lån uten sikkerhet

Forbrukslån er et lån der vi ikke stiller noen krav til sikkerhet. For å få lån må du ha fått lønning inn på en brukskonto hos oss i minimum tre måneder. Maksimalt lån er 65.000 kroner.
Siden forbrukslån ikke krever sikkerhet, tar bankene også en høyere rente for lånene. I et forbrukslån vil renten avhenge av hvor stor usikkerhet banken mener det er knyttet til lånet. Normal tilbakebetalingstid er tre år.
Som et alternativ til forbrukslån kan du vurdere å øke boliglånet ditt med sikkerhet i boligen. Rentebelastningen blir da mindre.

Slik søker du om boliglån

Dette trenger du:

 • personalia
 • opplysninger om arbeidsgiveren din
 • oversikt over din økonomi
 • annen gjeld
 • eiendeler

I tillegg må du opplyse:

 • hva du ønsker å bruke lånet til
 • om du ønsker serie eller annuitetslån
 • om du ønsker fast eller flytende rente
 • Vi vil innhente kredittopplysninger om lånsøkere. Samt be deg om å sende inn dokumentasjon.