Tips om sikker mobilbruk

Bruk av applikasjon

  • Applikasjonen må bare benyttes på telefoner som ikke er åpnet for usikre programmer. For iOS plattformen (iPhone) gjelder dette telefoner hvor bruker har utført jailbreak.
  • På iPhone avbrytes tilgangen til Sjekk saldo straks applikasjonen minimeres.
  • På Android går Sjekk saldo pålogging ut på tid. Etter 5 minutter utløper tilgangen. Vi anbefaler derfor å avslutte programmet manuelt på Android etter bruk. Hvordan programmet avsluttes manuelt finner du informasjon om i dokumentasjon fra din telefonprodusent.
  • Husk å logge ut av mobilbanken etter bruk. 

Bruk av mobilbank

  • Ha alltid sikkerhetsbrikken din i nærheten slik at du eksempelvis kan sperre kort eller justere regionsperren ved behov.
  • Logg ut av mobilbanken når du er ferdig. Logg ut knappen finner du øverst til høyre i hovedmenyen. For å ut av en funksjon og tilbake til hovedmeny trykker du på hvit pil øverst i høyre hjørne.
  • Ikke bruk nettleserens frem/tilbakeknapper. Disse finner du normalt som pil til venstre/høyre nederst på skjermen. Benyttes disse pilene kan mobilbanksesjonen bli avsluttet på grunn av feil.
  • Ikke bruk mobilbank på åpne trådløse nett uten kode.