Tips om pensjonssparing

Det som påvirker pensjonen mest er avkastningen på sparingen og tiden du sparer.

Bruk aksjemarkedet som pensjonssparing

Når du skal spare langsiktig bør du utnytte den ekstra avkastningen som langsiktige sparere kan få i aksjemarkedet.

Når skal du begynne pensjonssparingen?

Uansett hvor lenge det er til pensjonsalderen, så er poenget at du bør starte sparingen så tidlig som mulig. Dette eksempelet kan illustrere hva vi mener:

Tenk deg to pensjonssparere med lik alder, lik lønn og like sparemål. Den eneste forskjellen mellom de to er at den ene starter tidligere med sparingen enn den andre.

Eva starter når hun er 25 og sparer 1000 kroner i måneden i et globalt aksjefond. Når hun blir 35 har hun større utgifter til barn og boliglån og velger å stanse sin pensjonssparing. Til sammen har hun lagt til side 120.000 kroner.

Adam ser liten grunn til å tenke på pensjonen i så ung alder som 25 og venter til han blir 35 med å sette til side 1000 kroner hver måned i det samme aksjefondet. Adam er mer standhaftig, og holder det gående helt til han i en alder av 65 har lagt til side hele 360.000 kroner.

Begge har hatt sin sparing i aksjefond og de har begge oppnådd en gjennomsnittlig avkastning på 8 % i denne perioden. Hvilken av disse to tror du har størst pensjonsformue på 65-årsdagen som resultat av sparingen beskrevet ovenfor?

Eva har 28 % mer enn Adam.

Pensjon og skatt

Pensjonssparing har lenge hatt gunstige skatteregler, ved at innestående midler (inklusive avkastning) ikke er skattepliktig formue.

Pensjonsordninger

  1. Folketrygden finansiert over skatteseddelen
  2. Innskuddspensjon betalt av arbeidsgiver
  3. Individuell pensjon/egen sparing betalt av deg selv

Hvis du ønsker å beholde den levestandarden du er vant til i dag, kan ikke folketrygden dekke det. Grunnen til dette er at de eldre utgjør en større andel av befolkningen, og mange ønsker å pensjonere seg tidligere. Det blir altså færre til å betale regningen. Dette skaper utfordringer for pensjonssystemet i årene framover.

Alle bedrifter er derfor pliktig til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Landkreditt Forvaltning tilbyr gunstig innskuddspensjon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

I tillegg til pensjonsinnskuddet som arbeidsgiveren din betaler, kan du ha privat pensjonssparing gjennom sparing i fond, for eksempel gjennom en spareavtale.

Har du hatt flere arbeidsgivere vil innskuddspensjonen din bli gjort om til pensjonskapitalbevis. Disse kan du samle hos oss.

Pensjon og forsikring for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er du ansvarlig for din egen pensjon. Du har mulighet til å spare hele 7 % av inntekten din mellom 1 og 12 G  og få skattefradrag for sparebeløpet.

Det blir tilknyttet en innskuddsfritaksforsikring til pensjonssparingen. Dette betyr i praksis at hvis du blir ufør og mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget ditt, så vil et forsikringsselskap tre inn og fortsette den månedlige sparingen inntil du når pensjonsalder.