64 treff på "Sparing"

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år. Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank. Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fr...

Sist endret 03.06.2019

Hva er tegningsgebyr?

Du betaler et tegningsgebyr når du investerer et beløp i våre aksjefond. Dette gebyret er en prosentsats av investeringsbeløpet og prosentsatsen er ofte differensiert slik at satsen er lavere for store beløp. Investeringer i våre rentefond belastes ikke for tegningsgebyr.

Sist endret 29.01.2016

Hva er forvaltningshonorar?

Forvaltningshonorar er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningshonoraret oppgis som en årlig prosentsats, men belastes fondet på daglig basis.

Sist endret 29.01.2016