22 treff på "Sparing"

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-34 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, maks 150 000 i løpet av hele perioden.

Hvordan opprette Småsparing?

Du kan opprette Småsparing-avtale i nettbanken. Klikk på Småsparing i menyen. Velg deretter Ny avtale og på Steg 1 velg Småsparing i nedtrekksmenyen. På Steg 2 bestemmer du selv Avtalekonto , Sparekonto , Sparebeløp og Sparemodell . Klikk på Inngå avtale for å bekrefte avtalen.

Hva er risiko?

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning ved sparing i verdipapirfond. Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere en høyere risiko. Det finnes ulike former for risiko, blant annet avhengig av hvilken type verdipapirfond du ønsker å spare i. For hvert av våre verdipapirfond er det...

Hva er GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare til kjøp av egen gård. GSU er en supplerende sparekonto til BSU , som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på 300.000 kroner. GSU har en rente som er...

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Les mer om IPS .

Hvem kan åpne GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er et spareprodukt for unge som ønsker å spare til egen gård. Du må være mellom 18 og 45 år og ha BSU i Landkreditt Bank for å kunne åpne GSU-konto. Nye kunder må åpne BSU hos oss, eller flytte sin eksisterende BSU-konto fra annen bank. Pengene du sparer i GSU skal...

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 15.000 kroner per år og få 22 prosent av det du sparer, eller inntil 3.300 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid. Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen...

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket.  Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing. Distriktssjefene...

Hvordan måles risiko?

Oppfatningen av risiko vil avhenge av den enkeltes innfallsvinkel. I det daglige vil nok mange oppleve risiko som sannsynligheten for å tape penger (altså risikoen for negativ avkastning). Risiko kan imidlertid også være sannsynligheten for at avkastningen ved sparing i verdipapirfond vil bli...

Kan jeg spare mer enn maksbeløpet på BSU?

Nei, du kan ikke spare mer enn maksbeløpet på BSU-kontoen. Hvis du ønsker å spare til å kjøpe gård (konsesjonspliktig landbrukseiendom), kan du i tillegg opprette GSU-gårdssparing for unge. Med BSU og GSU kan du til sammen spare 550.000 kroner. Les mer om GSU

Hvem passer Høyrentekonto 62+ for?

Høyrentekonto 62+ passer for deg som er over 62 år, og som ønsker en trygg og fleksibel sparing. Kontoen er et godt alternativ for deg som ikke ønsker å spare i fond, eller vil ha pengene lett tilgjengelig. Kontoen passer til sparing i alle størrelser, da den har samme gode rente uavhengig av...

Hva kan jeg ikke bruke pengene på BSU-kontoen til?

Dette kan du ikke bruke pengene på BSU-kontoen til: Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny. Kjøp av bolig som er kjøpt og flyttet inn i, før kontrakten om sparing ble inngått. Kjøp, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig. Kjøp av fritidseiendom.

Hva koster det å spare i fond?

Vi praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Les mer om svingprising og se øvrige priser

Hvilke begrensninger har Høyrentekonto?

Du har ingen bindingstid på pengene som er satt inn på Høyrentekonto. Du kan fritt ta ut eller overføre penger fra kontoen inntil 4 ganger per år. På uttak utover dette, belastes et gebyr på én prosent av beløpet du tar ut.