176 treff på "Lån til bolig"

Hvordan fungerer direkte trekk på lånet?

Direkte trekk forutsetter at det er penger nok på konto til å dekke terminbeløpet. Dersom det ikke er dekning på kontoen vil det trekkes dobbelt neste gang, med påløpte renter og purregebyrer. For å slippe ekstrakostnadene, kan du betale teminbeløpet direkte inn på lånenummeret som fungerer som e...

Hva er forskjellen på landbrukslån og gårdskreditt?

Landbrukslån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Med gårdskreditt kan du selv bestemme når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen. Du trenger ikke å søke om opplåning hvis du ønsker å øke lånet ditt innenfor kredittens ramme. Kreditten har du...

Hvordan gjør jeg endringer på lånet mitt?

Ønsker du å øke terminbeløpet, utføre en ekstra innbetaling, endre forfallsdato eller endre trekkonto på lånet ditt så er det nå mulig å gjøre både i nettbank og mobilbank. I Nettbanken finner du disse valgene under det aktuelle lånet, mens i mobilbanken ligger dette som et eget menyvalg Endre lå...

Hvordan kan jeg endre forfallsdato på lånet?

Hvis forfallsdato er før dagens dato, da kan du velge mellom dagene 1-30. For eksempel, dersom forfallsdato er 10. hver måned, og dagens dato er 15., da kan du endre forfallsdato 1-30. Hvis forfallsdato er etter dagens dato, da kan du velge mellom dagens dato og opp til 30. For eksempel, dersom...

Hvilke kjøretøy kan finansieres med traktorlån?

Med traktorlån kan du finansiere traktor, henger, ATV og snøscooter. Kjøretøyet må kunne registreres i kjøretøyregisteret, altså ha skilter. Det forutsettes i tillegg at kjøretøyet er en del av driftsapparatet på gården. Kjøretøyet må ha en minsteverdi på 100.000 kroner, og ikke være eldre enn ti...

Hvem kan få traktorlån i Landkreditt?

Traktorlånet vårt er et medlemsprodukt. Det vil si at det er forbeholdt medlemmer, og er en medlemsfordel  for medlemmene i Landkreditt.  Du er medlem i samvirket Landkreditt SA når du har et lån i Landkreditt som tar pant i en landbrukseiendom. Dette er for eksempel et  landbrukslån ,  gårdskred...

Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggsikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.

Hvem har ansvaret hvis pengene blir overført til feil konto?

Ved betaling gjør vi en automatisk sjekk av at kontonummeret er gyldig. Det er du som kunde som er ansvarlig for å sjekke at mottakers kontonummer og opplysninger du oppgir er korrekte. Kontakt kundeservice snarest hvis et slikt tilfelle skulle oppstå.

Hva skjer når jeg har søkt prosjektfinansiering?

Når vi har mottatt all dokumentasjon kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta et lånetilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning. Alle...

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...

Vil livsforsikringen utbetales til min samboer dersom jeg dør?

Erstatningen utbetales i følgende rekkefølge: Ektefelle/registrert partner Livsarvinger/arvinger etter lov Du velger selv hvem livsforsikringen skal utbetales til. Ønsker du at livsforsikringen går til en annen person eller en annen rekkefølge, melder du i fra om dette ved å sende inn ...

Hvilke regler gjelder for kontoer til barn og ungdom?

For å sikre barnas interesser er det egne retningslinjer. En sparekonto i barnets navn vil kun disponeres av verger inntil barnet fyller 18 år. Begge verger må oppgis, hvis ikke én sitter med foreldreansvaret alene. Dette må dokumenteres fra Folkeregisteret. Hvis en av vergene skal disponere...