176 treff på "Lån til bolig"

Når blir lånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer: Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre. Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fr...

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-34 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, maks 150 000 i løpet av hele perioden.

Hva er forskjellen på boliglån og boligkreditt?

Boliglån nedbetales etter en fast nedbetalingsavtale. Boligkreditt gir deg en kredittramme med pant i boligen din. Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales så lenge du er innenfor den avtalte kredittrammen.

Hva skjer hvis jeg bruker pengene på noe annet enn bolig?

Velger du å ta ut pengene som du har spart i BSU og bruker dem til annet enn godkjent formål, regnes det som et kontraktsbrudd og BSU-avtalen din opphører. Vi avslutter da BSU-kontoen din og overfører pengene til en brukskonto. Vi vil også rapportere bruddet til skattemyndighetene. Skattemyndighe...

Hvor ser jeg betalinger til forfall?

Betalinger til forfall ser du på forsiden i nettbanken. Der summeres alle forfall neste 30 dager. For å se lengre frem i tid må du trykke nederst på "Se alle forfall".

Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne er avhengig av sikkerheten som stilles og husstandens totale inntekt. Kalkulator: Sjekk din betjeningsevne

Hva kan jeg bruke GSU-midlene til?

Uttak fra GSU-kontoen skal kun brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. Dette er betingelsene for å få den ekstra gode renten. Unntaket er hvis...

Hva er eFaktura «ja takk til alle»?

Tidligere måtte du inngå eFaktura-avtale med hver enkelt utsteder du hadde avtale med. Men med  eFaktura «Ja takk til alle» trenger du kun å gi ett generelt samtykke til eFaktura. Det betyr at du som mottaker kan forvente å få første faktura som eFaktura hvis du bytter leverandør på for eksempel...

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Hvordan flytter jeg BankID-app til ny telefon?

Hvis du har BankID-app trenger du ikke kodebrikken for å aktivere appen når du bytter telefon. Du kan enkelt ordne dette uten kodebrikken slik: Last opp BankID-app på ny telefon. Aktivér BankID-app på ny telefon med BankID-appen på din gamle telefon. Nå er BankID-appen klar på din nye telefon. Nå...

Hva kan jeg ikke bruke pengene på BSU-kontoen til?

Dette kan du ikke bruke pengene på BSU-kontoen til: Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny. Kjøp av bolig som er kjøpt og flyttet inn i, før kontrakten om sparing ble inngått. Kjøp, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig. Kjøp av fritidseiendom.

Hvilke krav er det til legitimasjon ved kjøp av fond?

Ved kjøp av fond for privatkunder må du levere en bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. Kopien av passet må være bekreftet. Vi godtar følgende alternativer for bekreftelse av kopi: To myndige personer bosatt i Norge. Kopien av legitimasjonen skal i slike tilfeller inneholde følgende: Signaturer ...