Hopp direkte til innhold

Søknad om byggelån

Har du behov for finansiering av byggeprosjekt?

Fyll ut skjema. Etterpå sender du følgende dokumentasjon til bedrift@landkredittbank.no:

  • Firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder
  • Regnskap siste 2 år
  • Budsjett
  • Finansieringsplan ved investering
  • Takster

Disse kan eventuelt ettersendes til:
Landkreditt Bank AS
Bedriftsmarked
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

 Vi innhenter kredittopplysninger om lånesøkere.