Bestilling av depositumskonto

Leiekontrakten

Innskuddsbeløp
Konto må være hos Landkreditt Bank.
Maksimal filstørrelse: 15 MB. Tillatte filformater: JPG, JPEG, PNG, PDF og GIF. Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer.

    Utleier

    Leietaker