Våre API'er

Kontoinformasjon

Spørring returnerer kontoliste for brukeren.

Spørring returnerer saldo på konto det spørres mot

Spørring returnerer informasjon om kontohaver

Spørring returnerer transaksjonsoversikt

Krever SCA. Åpnes for inntil 180 dager etter hver SCA.

Ytterligere informasjon finnes i utviklerportal.

Betaling

Kjør betaling på vegne av kunde. Enkeltbetaling og gjentakende.

Se status for betaling

Slette enkeltbetaling eller gjentakende betaling.

Krever SCA ved hvert oppdrag

Ytterligere informasjon finnes i utviklerportal.

Dekningskontroll

Spør mot konto for å se om det er dekning for et bestemt beløp.

Krever SCA ved hvert oppdrag

Ytterligere informasjon finnes i utviklerportal.