Jeg vil utvikle tjenester

Dersom du ønsker å utvikle tjenester som våre kunder kan benytte må du som utvikler;

  • Registrere deg i PRETA registeret slik at du blir en godkjent aktør.
  • Registrere deg i vår Open banking plattform

Kunnskap nødvendig for å utvikle tjenester er blant annet forståelse for API`er og bruk av disse samt signering og sertifikathåndtering. Banken eier SCA (strong customer authentication) prosessen som må benyttes i din app/tjeneste.

Utviklerportalen inneholder eksempelkode og noe veiledning. Banken gir ikke support på utvikling ut over dokumentasjon som finnes i utviklerportal.

Vi tilbyr en sandbox der du kan utvikle tjenester uten å være registrert i PRETA registeret.

Sandbox finner du her: https://openbanking.landkreditt.no/developer/