Ny bonde-lån

  • Fra 2,29 % nominell rente
  • Ekstra gode betingelser for bønder i etableringsfasen
  • Egen kunderådgiver
Søk Ny bonde-lån
Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg! Husk også at vi nå gir rentegaranti: Vi rører ikke renten resten av året!

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Med Ny bonde-lån får du ekstra gode betingelser på landbrukslånet ditt de tre første årene.

Du får også en egen rådgiver med kompetanse på landbruksfinansiering. Dette kan være til god hjelp i forbindelse med overtakelsen av gården, og etableringen av gårdsdriften.

Dette er Ny bonde-lån

  • Ny bonde-lån gir ekstra god pris på lån inntil 5 millioner kroner de tre første årene. Har du behov for et større lån får du ordinære betingelser på det overskytende beløpet.
  • Du får egen rådgiver med god kompetanse på landbruksfinansiering.
  • Vi dekker tinglysningsgebyr på ett pantedokument.

Betingelser for å få Ny bonde-lån

  • Du eller medlåntaker er 45 år eller yngre.
  • Du er i ferd med å etablere deg som bonde, eller har startet opp det siste året.
  • Lånet tar pant i landbrukseiendom og må benyttes til kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom eller kjøp av driftsløsøre.
  • Du må benytte Landkreditt som hovedbankforbindelse.

Ny bonde-lån gir også medlemskap i Landkreditt SA. Siden 1915 har Landkreditt vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk, og har i dag Norges fremste kompetansemiljø på landbruksfinansiering. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet.

Husk at vi også tilbyr personforsikringer og kan hjelpe deg med pensjonssparingen.

Spørsmål og svar

Hva er Ny bonde-lån?

Ny bonde-lån er et lån med pant i landbrukseiendom for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Les mer om Ny bonde-lån.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Jeg er over 45 år, hvilket landbrukslån passer for meg?

Er du over 45 år har vi flere gode låneprodukter for landbruk som kan passe for deg. Landbrukslån er for den vanlige landbrukskunden i tradisjonelt landbruk. Bolandbrukslån er for deg som bor på gård, men som ikke har inntekten din fra gården. Risikolån er for deg som har et godt prosjekt, men som har for lavt pantegrunnlag.

Vi har også gårdskreditt, driftskreditt og traktorlån.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!