Generasjonsskiftelån

  • Fra 2,65 % nominell rente
  • Vi dekker tinglysningsgebyret på ett pantedokument
  • Egen kunderådgiver
Søk generasjonsskiftelån
Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde? Da hjelper vi deg!

Generasjonsskifte er satt sammen av gode banktjenester og finansiell rådgivning som skal gjøre etableringen og overtakelsen enklere. Du får blant annet ekstra gode vilkår på 3,5 millioner kroner av pantelånet de tre første årene, og vi dekker tinglysningsgebyr på ett pantedokument.

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Du vil også ha en egen rådgiver som er del av vårt store kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

Vi kan også tilby personforsikringer og obligatorisk tjenestepensjon.

Alle med generasjonsskiftelån, driftskreditt eller gårdskreditt hos oss, blir medlem i samvirket Landkreditt SA. Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet. Landkreditt har vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk siden starten i 1915 og har Norges fremste kompetansemiljø innen landbruksfinansiering. 

Betingelser for å få generasjonsskiftelån

  • En av låntakerne må være 45 år eller yngre
  • Gjelder ved kjøp av landbruks- eller skogsbrukseiendom, samt kjøp av driftsløsøre
  • Du må være i ferd med å etablere deg som gårdbruker, eller ha etablert deg det siste året
  • Lån mellom 500.000 - 3.500.000 kroner til spesielt gunstige vilkår de tre første årene. (Lån utover3.500.000 kroner kan du få til ordinære vilkår)
  • Du må benytte oss som din hovedbankforbindelse

Spørsmål og svar

Hva er Generasjonsskiftelån?

Generasjonsskiftelån er et kundeprogram for deg som er i ferd med å etablere deg som bonde. Du må være 45 år eller yngre for å kunne benytte deg av tilbudet. Programmet er satt sammen av gode banktjenester og finansiell rådgivning. Les mer om Generasjonsskiftelån.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva er GSU?

GSU – gårdssparing for unge, er en konto som Landkreditt Bank har skreddersydd for unge som ønsker å spare til kjøp av egen gård.

GSU er en supplerende sparekonto til BSU, som gjør det mulig å spare inntil 250.000 kroner i tillegg til full BSU-konto på 300.000 kroner.

GSU har en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen, og pengene du sparer skal benyttes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom. GSU-konto gir ingen skattefradrag. Se vilkårene.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være med å motivere flere unge til å spare til egen gård.

GSU gir i kombinasjon med BSU mulighet for å sette inn opptil 550.000 kroner til gode renter. Du kan spare på GSU-konto fra du er 18 år til og med det året du fyller 45 år.

Har du andre mål med sparingen, er det andre spareprodukter som kan passe bedre.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!