Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Skal du etablere deg som bonde?

Generasjonsskiftelån

  • Rente fra 2,65 %  
  • Vi dekker tinglysning av panterett
  • Du får din egen kunderådgiver

Er du 45 år eller yngre og i ferd med å etablere deg som bonde, hjelper vi deg!
Vi har Norges fremste kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

Generasjonsskifte er satt sammen av gode banktjenester og finansiell rådgivning som skal gjøre etableringen og overtakelsen enklere. Du får blant annet ekstra gode vilkår på pantelånet de tre første årene og slipper tinglysningsgebyr. Vi kan også tilby personforsikringer og obligatorisk tjenestepensjon.

Alle som har landbrukslån hos oss blir medlem i samvirket Landkreditt.

Betingelser:

  • En av låntakerne må være 45 år eller yngre
  • Gjelder ved kjøp av landbruks- eller skogsbrukseiendom, samt kjøp av driftsløsøre
  • Du må være i ferd med å etablere deg som gårdbruker, eller ha etablert deg det siste året
  • Lånebeløpet må være mellom 500.000 - 3.500.000 kroner.
  • Du må benytte oss som din primære bankforbindelse
  • Du må ha driftskreditt hvis det er grunnlag for det, på minimum 50.000 kroner

Spørsmål og svar