BSU

Kan jeg overføre penger fra BSU til GSU?

Nei, uttak fra BSU skal benyttes til boligformål. Våningshus på gårdsbruk regnes som bolig og BSU-midlene kan dermed brukes ved kjøp av gård.