Sparekonto for barn

Hvem disponerer sparekonto til barnet?

Sparekonto til barn disponeres kun av verger inntil barnet fyller 18 år.
Det er vanlig at begge verger disponerer sparekontoen hver for seg fra sin egen nettbank.

Det kan avtales med oss at begge verger skal disponere kontoen i fellesskap. Det betyr at ingen av foreldrene kan disponere kontoen fra nettbanken. Vi må utføre transaksjonen og tar et gebyr for dette.

Dersom kun en av vergene skal disponere kontoen fra sin nettbank må den andre vergen samtykke i dette.