Landbrukslån

Kan jeg få avdragsfrihet?

Vi kan gi avdragsfrihet i inntil 5 år.