Landbrukslån

Hvilke vedlegg må sendes sammen med søknad?

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad om landbrukslån trenger vi følgende vedlegg:

  • Skattemelding, lønnslipper (siste 6 måneder) og næringsoppgave (siste 2 år) 
    Resultatregnskap med mengde er fordelaktig å sende inn. For siste år, samt landbruksskjema.
  • Takst
    Evt. beskrivelse av gården med anlegg (byggeår, areal, kvote, konsesjon) og bilder.
  • Driftsplan
    Evt. skog eller likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.

Du kan sende oss dokumentasjon ved å sende oss en melding eller ved vanlig post.

Adresse:
Landkreditt Bank AS
Landbruk
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo