Boligkreditt

Hva menes med kredittramme?

Med kredittramme menes den avtalte øvre lånegrensen.