Hopp direkte til innhold

Risiko og avkastning

Hvordan måles avkastning?

Avkastning viser utviklingen i verdipapirfondets verdi i en bestemt periode. Avkastningen kan beregnes for ulike tidsintervaller og oppdateres daglig.

Alle avkastningstall som oppgis for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si at forvaltningshonorar og alle andre kostnader som eventuelt er belastet fondet i perioden er trukket fra.

For verdipapirfond som belaster andelseiere med tegnings- og innløsningsgebyrer vil det oppstå avvik mellom fondets og den enkelte andelseiers nettoavkastning når andelseieren tegner eller innløser andeler.