Bedrift

Hva er tidsfristene for nettbank bedrift?

Betalinger fra nettbank bedrift må være godkjent før klokken 14.00 samme virkedag for å få dagens valutadato.

Betaling til innland (Cut Off)

  • Klokken 09.40, 11.40 og 14.00 for at de skal få samme dags valutadato
  • Klokken 00.10 hvor pengene står på konto om morgenen med samme dags valutadato

Betalinger som godkjennes etter klokken 14.00 fredag eller dag før helligdag kjøres mandag klokken 00.10 med betalings- og valutadato mandag (eventuelt natt til neste virkedag etter helligdag).

Hvis lønningsdag er fredag, bør betalingene legges inn slik at de kjøres før fredag klokken 00.10. Da er pengene på konto om morgenen fredag.

AutoGiro/AvtaleGiro

Oversendes til Nets på følgende tidspunkter klokken 08.30, 11.30 og 13.30.

Filene sendes til Nets og blir kontrollert underveis. Dersom det er feil antall siffer blir filen avvist før den kommer til Nets. Riktig antall siffer er 80 tegn i bredden.

OCR-konteringsdata

OCR-konteringsdata sendes fra Nets, og er garantert klar for henting i nettbank bedrift klokken 17.30. Du avtaler med Nets hvor ofte du vil motta OCR-retur. Du finner konteringsdata i nettbanken 3 måneder tilbake.

Betaling til utland (Cut Off)

Vi bruker DNB som valutabank. Normalt vil det ikke være mulig å stoppe eller endre oppdrag som er innsendt med dagens dato. Dersom en slik situasjon oppstår, må du ta kontakt med oss.