Kort

Hvordan beregnes vekslingskursen ved kortbruk i utlandet?

Når du utfører kjøp i EU og EØS-valutaer gjort innenfor EU og EØS området har du krav på informasjon om vår margin. Bakgrunnen for dette er at det er en forskjell i prosent mellom Landkreditt Bank sin vekslingskurs og en referansekurs fra den europeiske sentralbanken (ECB). Viktig å informere om at vekslingskurser varierer daglig.

Kjøp og kontantuttak i minibanker i fremmed valuta blir omregnet til NOK gjennom en vekslingskurs fastsatt av Landkreditt Bank. Kursen består av en referanse-vekslingskurs fra Visa og en valuta vekslingsmargin.

Under er et gitt eksempel for å forklare hvordan dette beregnes:

Gitt at du bruker ditt debetkort hos Landkreditt Bank til kjøp av et produkt for 1000 EUR den 29.mars 2021. Kalkulatoren beregner vekslingsmarginen.

Spesifikasjon 

 

Forklaring 

Kjøp 

EUR 1.000,-

Kjøp i lokal valuta 

Belastet beløp 

NOK 10.414,58 

Det norske beløpet du belastes med 

Vekslingskurs 

NOK / EUR 10,41458 

Vekslingskursen som er benyttet for kjøpet består av Visa referansekurs pluss Landkreditt Bank sitt valutapåslag 

Inkluderer valutapåslag 

1,95 % 

Landkreditt Bank sitt valutapåslag som er inkludert i vekslingskursen over 

Påslag på ECBs valutakurs 

2,85 % 

ECBs referansekurs. Dette eksemplet viser at den kurs vi benyttet på den aktuelle dato er 2,85% høyere enn ECBs referansekurs 

For å se marginen på en valutatransaksjon du har foretatt, kan du benytte kalkulatoren under.

Kalkulator: Finn vekslingsmarginen på valutatransaksjoner