Endre eller oppdatere forsikring

Spørsmål og svar

Hvordan sier jeg opp min forsikring?

Da må du kontakte oss enten ved å ringe eller sende oss en melding. 

Ring oss gjerne for rådgivning hvis det gjelder personforsikringer. Forsikringer hvor vi krever inn trafikkforsikringsavgift på vegne av Trafikkforsikringsforeningen blir slettet automatisk når kjøretøyet omregistreres.

Hvordan kan jeg endre kjørelengden på min bilforsikring?

For å endre kjørelengden må du sende oss en melding.

Hva må jeg betale dersom jeg angrer på kjøp av personforsikring?

Den delen av personforsikringen som gjelder for ulykkestilfeller begynte å gjelde fra den dagen du bestilte forsikringen. Når du angrer må du derfor betale for denne delen av forsikringen frem til angredato. Har du sendt inn helseerklæringen slik at vi har påbegynt helsevurderingen, må du også betale helsegebyret.

Hva gjør jeg med fakturaen hvis jeg benytter angrerett?

  • Angrer du etter at du har betalt, vil du bli godskrevet for mye innbetalt premie
  • Angrer du i god tid før fristen for betaling, vil vi sende deg en ny faktura med korrekt sum i forhold til hva forsikringen har kostet frem til angredagen
  • Angrer du kort tid før fristen for betaling, bør du betale fakturaen som vanlig for å unngå at fakturaen går til inkasso før vi rekker å registrere angringen din

Hvorfor må jeg levere helseskjema for barnet for å få forsikring?

For å gi deg riktig pris på barneforsikringen må vi kjenne til barnets helse. Du må derfor levere inn helseskjema. Du leverer enkelt helseskjemaet digitalt via vår nettside.

Hvilke regler gjelder ved flytting av personforsikringer?

Når du kjøper en personforsikring må du fylle ut et helseskjema slik at forsikringsselskapet kan gjøre en vurdering av helsen din. Du kan ha samme personforsikringer i flere forsikringsforetak, som vil kunne gi rett til utbetaling. Hvis du ønsker å flytte en personforsikring fra ett forsikringsforetak til et annet blir derfor ikke personforsikringene avsluttet automatisk i det gamle forsikringsforetaket.

Når kan du si opp tidligere forsikring?

Dersom du flytter til en forsikringsdekning tilsvarende den du hadde i tidligere forsikringsforetak, slipper du ny symptomklausul*. Dette forutsetter at du avslutter forsikringen i tidligere forsikringsforetak. Dette betyr at når du har signert tilbudet og fylt ut helseerklæring i nytt forsikringsforetak, kan du avslutte forsikringene dine i det tidligere forsikringsforetaket. Dette er du selv ansvarlig for å gjøre.

Rett til gjenopptak i tidligere selskap

Dersom du har fått reservasjon, tillegg i pris eller avslag på din forsikringssøknad hos nytt forsikringsforetak, kan du ha rett til å få gjenopptatt dine forsikringer i det tidligere forsikringsforetaket. Fristen for å gjenoppta forsikringen er 6 måneder fra dagen du avsluttet forsikringen. Forsikringene kan gjenopptas uten ny helsevurdering og symptomklausul, dersom:

  • Forsikringen din i det tidligere forsikringsforetaket har vært aktiv i minst 12 mnd.
  • Du har søkt om å flytte forsikringer med tilsvarende dekninger.
  • Du har fått reservasjoner, pristillegg eller avslag i det nye forsikringsforetaket.
  • Du har signert avtale og fylt ut ny helseerklæring i det nye forsikringsforetaket.
  • Ditt forrige selskap har tilsluttet seg Finans Norge sin Bransjeavtale om flytting.

Ved gjenopptak av forsikringen må du betale for forsikringen tilbake til oppsigelsesdatoen.

*Symptomklausul: betyr at forsikringsforetaket ikke er erstatningsansvarlig for sykdom/plager som har blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen en viss tid etter at det er avgitt fullstendig søknad om en bestemt forsikring.