Dette trenger du for å melde skade

Husk alltid å melde saken til politiet ved tap eller tyveri av verdigjenstand.

Når du skal melde skade på verdigjenstand er det lurt å ha klart:

  • Kjøpskvittering
  • Pris på reparasjon
  • Pris på tilsvarende ny gjenstand
  • Ved tyveri: Dokumentasjon fra politiet

Ønsker du hjelp?

Kontakt oss på telefon: 22 47 24 50