Vikersund i Modum – Tradisjonell landbrukseiendom med jord og skog, pent våningshus og praktiske og anvendelige driftsbygninger

Kommer for salg
Prisantydning:
10 000 000,–

Gården ligger i nærheten av Vikersund i Modum kommune og består av tradisjonelt landbruksareal som skog og fulldyrka jord (ca. 80 dekar). Totalarealet utgjør over 400 dekar.

Eiendommen fremstår som et særdeles hyggelig bosted, men har også arealer og driftsbygninger som egner seg godt for landbruksdrift eller tilleggsnæringer til landbruket. God sammenheng på tunet med flott opparbeidet hage som blender godt inn i naturen. I tillegg er det noen fasiliteter som ikke er utbredt på gårdsbruk.

 

Prisklasse 9-10 millioner

 

Eiendommen kommer for salg i september 2023.

Ta kontakt for å melde interesse og få tilsendt mer informasjon når salgsoppgave er utarbeidet.