Med landbruksjuss som spesialfelt

Vidar Rognes er en av Landkreditts nye landbruksøkonomer. Som erfaren jurist og eiendomsmegler er han blant dem som kanskje har solgt flest landbrukseiendommer i Norge.

Landkreditt Bank lanserer et nytt team av fire landbruksøkonomer for å hjelpe bønder å ta lønnsomme valg. Vidar Rognes er teamets juridiske alibi.

Rognes er oppvokst på gård og jobbet med landbruk gjennom hele oppveksten.

– Min oppvekst og tidlige interesse for landbruket, gjør at jeg forstår godt hva bønder snakker om, enten samtalen dreier seg om ulike produksjonsformer eller når det gjelder utfordringer i landbruket, sier han.

Landbruksjuss er et spesialfelt

Rognes er utdannet jurist og har spesialisert seg på juss som er relevant for landbruket.

– Bønder kan kontakte meg om kjøp og salg av landbrukseiendom, generasjonsskifter, delingssaker eller spørsmål om for eksempel konsesjon og odel, sier han.

Generasjonene må være ærlige med hverandre

Juristen har vært med på mange generasjonsskifter. Han har et tydelig råd til bønder som står overfor generasjonsskifter.

– Generasjonene må være ærlige med hverandre. Ofte tør ikke ungene å si at de ikke er interessert i å ta over gården, av frykt for å skuffe foreldrene. Jeg har sett for mange eksempler på at foreldre gjør investeringer som gir større gjeld enn de får dekket ved salg av gården. Disse investeringene kunne vært unngått hvis neste generasjon var tydeligere på at de ikke ønsket å drive gården videre, forklarer han.

Selvforsyningsgraden i Norge er for lav

Rognes har over 25 års erfaring som landbruksjurist og har jobbet hos Landkreditt siden 2020. I dag er han avdelingsleder ved distriktskontoret i Trøndelag.

– Jeg liker å bidra til å finne løsninger både for enkeltmennesker og i et større perspektiv. Som landbruksøkonom kan jeg hjelpe bønder på individnivå. I stort handler gårdssalg og generasjonsskifter om å sørge for at landbrukseiendommer blir videreført og at driften fortsetter. Jeg ønsker å bidra til at matproduksjon videreføres, også i grisgrendte strøk, slik at selvforsyningsgraden blir høyest mulig i Norge.

På spørsmål om hva som kan være enkle grep for å bedre lønnsomheten i driften, svarer Rognes kontant.

– Kalkulatoren er den viktigste investeringen en gårdbruker kan gjøre. Det er nok flere bønder som kunne fått mer økonomisk overskudd ved å regne på kostnader som eksempelvis leasingavtaler, avslutter han.

Aktuelle saker fra landbruksøkonomene