Vedtektsendringer for Landkredittfondene

Andelseierne vedtok 11. desember 2023 etablering av nye vedtekter i Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global.

Andelseierne i Landkredittfondene var innkalt til andelseiermøte mandag 11. desember 2023 for å stemme over forslaget om å etablere nye vedtekter for fondene.

Vedtektsendringen innebærer at Landkredittfondene innfører svingprising som «utvanningsmekanisme» i fondene ved tegning og innløsning slik at eksiterende andelseiere ikke påvirkes av andelseiere som tegner eller innløser andeler i fondene.

Forslaget ble vedtatt med 100 prosent av representerte stemmer i samtlige av Landkredittfondene.

Etableringen av nye vedtekter krever Finanstilsynets godkjennelse og forventes å kunne skje i løpet av 1 kvartal 2024.

Protokoller fra andelseiermøte:

Landkreditt Aksje Global (PDF)

Landkreditt Høyrente (PDF)

Landkreditt Norden Utbytte (PDF)

Landkreditt Utbytte (PDF)

Landkreditt Extra (PDF)