Slik bruker vi skattepengene våre i år

Skatteoppgjøret er i gang. Er du en av dem som får ekstra penger mellom hendene? Slik bør du disponere økonomien din nå.

Skatteoppgjøret er i gang. Er du en av dem som får ekstra penger mellom hendene? Slik bør du disponere økonomien din nå.

Skatteoppgjøret utbetales i år mellom 23. mars og 28. juni. På vegne av Landkreditt Bank har YouGov gjennomført en undersøkelse av hvordan nordmenn planlegger å bruke skatt- og feriepengene sine i år.

– Rundt fire av ti nordmenn får igjen skattepenger i år. De fleste vil nok foretrekke å få igjen penger, men egentlig er det litt dårlig økonomistyring hvis du får igjen mye. Mange vil ha mer nytte av løpende utbetalinger enn å få tilbakebetalt skatt, sier Lars Johannessen, som er sjef for personmarked i Landkreditt Bank.

Samtidig er banksjefen tydelig på at enkelte kan ha nytte av å være forsiktige når de fyller ut skattekortet.

– Unntaket er at noen av ulike grunner kan ha behov for tvungen sparing. Et lurt triks i en periode med økende renter kan da være å la være å regulere skattekortet underveis, sier Johannessen.

Reflekterer en brytningstid

– For mange innebærer skatteoppgjøret at de plutselig får en ekstra sum penger mellom hendene. Slike undersøkelser gir derfor et godt øyeblikksbilde på hvordan folk tenker om egen økonomi, sier Johannessen.

Blant de som får igjen ferie- og skattepenger i år, planlegger 17 % å spare det de får igjen på skatten, 16 % skal spare feriepengene sine, mens en av fire (23 %) svarer at de skal spare begge deler.

– Vi er inne i en tid med stor usikkerhet knyttet til rentebanen og høy prisvekst, og stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Samtidig er det mange nordmenn som har styrket økonomien sin gjennom en lengre periode med lave renter og fortsatt har mye å gå på.

Se våre sparekontoer

I undersøkelsen svarer en av fire at de vil bruke pengene på å betale ned på lånet, og 3 av 10 vil bruke de på faste utgifter. Samtidig vil hele 61 % bruke både skatt- og feriepenger på ferie.

Saken fortsetter nedenfor.

Stor interesse for aksjemarkedet

Et annet funn i undersøkelsen er at hele 31 % foretrekker fondssparing som spareform, og 18 % foretrekker aksjer. Det er ifølge Johannessen historisk veldig høyt for nordmenn.

– Det er positivt å se at mange har fått øynene opp for å spare i aksjemarkedet. Om dette passer for deg, kommer veldig an på den økonomiske sitasjonen din og hvor lenge du skal spare, sier han.

Finn ut mer om våre fond

Enten du har fått utbetalt feriepenger eller fått igjen på skatten, er hans første bud alltid å nedbetale dyre forbrukslån og kredittkort før du går løs på annen sparing. Dette er den dyreste gjelden du noen gang kommer til å ha, påpeker han.

– Det neste steget er å bygge seg opp en buffer for uforutsette utgifter. Har du fått penger du ikke regnet med, er jo dette en glimrende mulighet til å skape trygghet i en usikker tid hvor vi ikke helt vet hvordan prisveksten og renteutviklingen blir, sier Lars Johannessen.

Tommelfingerregelen hans er at du bør spare opp en bufferkapital på to til tre månedslønner på kontoen. Etter dette kan du vurdere å ta litt mer risiko, i bytte mot en større mulighet til å få mer igjen for sparepengene dine.

– Å disponere pengene dine smart handler ikke om enten aksjer eller sparekonto, men et bredt spekter av risiko. For eksempel finnes det rentefond som kan gi mer avkastning enn sparing på konto, men som innebærer mindre risiko enn aksjefond. Lurer du på hvilke muligheter du har, er det en god idé å ta en spareprat med banken, sier han.

Les også: Hvor stor bør bufferen være?

Sparing for usikre tider

Generelt mener Johannessen risikofri sparing på bankkonto er et godt alternativ for mange i den usikre tiden vi er i, men hva som er det beste alternativet avhenger også av hvor lenge du skal spare pengene.

– Jo kortere tidshorisonten din er, jo mindre risiko bør du ta i sparingen. Det er igjen mye uro i markedene om dagen, men det er lett å overvurdere betydningen av å komme inn på rett tidspunkt. Etablerer du en fast spareavtale, sikrer du at du får kjøpt fondsandeler når de er billige slik at du får med deg oppgangen. Vurderer du å spare i aksjefond, er uansett det viktigste å ha et langsiktig perspektiv.

Landkreditts undersøkelse viser at 15 % av yrkesaktive nordmenn ikke vil få hverken ferie- eller skattepenger i år. Johannessen frykter en del av disse i tillegg har fått baksmell.

– Mitt beste råd til de som har havnet bakpå er å ta en gjennomgang av økonomien for å finne utgiftene det svir minst å kutte. Det dummeste du gjør nå er å dra på ferie for lånte penger eller investere penger du ikke har råd til å tape.

Utvalgte tall fra undersøkelsen:

 • 27 % får både ferie- og skattepenger i år
 • 22 % sier de ikke pleier å spare feriepenger/skattepenger, men vil gjøre det i år
 • 16 % skal spare feriepengene sine
 • 17 % skal spare skattepengene sine
 • 23 % skal spare både ferie- og skattepengene sine.
 • 30 % kommer til å bruke både feriepenger og skattepenger
 • 30 % skal bruke pengene på faste utgifter
 • 25 % skal betale ned på lån
 • 61 % skal bruke feriepenger og skatt på ferie
 • 17 % og 14 % skal bruke pengene på oppussing eller mindre innkjøp
 • 5 % skal bruke pengene på større innkjøp som hus, hytte eller båt
 • 49 % er mer usikre på sin økonomiske fremtid nå enn for 2-4 år siden