Mange vil over på fossilfrie maskiner

RASK UTVIKLING: Mange bønder vil helst velge fossilfritt ved neste investering i maskinparken, ifølge en ny undersøkelse, og modellutvalget er i rask vekst. (Foto: Colourbox)

Svært mange bønder vil om mulig velge fossilfritt ved neste investering i maskinparken, ifølge en ny undersøkelse. Men bare hvis to viktige forutsetninger faller på plass.

I en måling utført av Agri Analyse for Landkreditt svarer 6 prosent av bøndene et utvetydig ja til å velge en fossilfri modell ved neste nyinvestering i maskinparken, dersom dette er tilgjengelig. I tillegg sier 42,5 prosent ja med forbehold, hvis anskaffelsen tilfredsstiller bestemte krav.

– De krysser av for at dette ikke må medføre høyere pris eller praktiske ulemper. Det synes vi er helt rimelige betraktninger, fra en næring med presset driftsøkonomi og høy arbeidsbelastning, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Drøyt tre av ti sier foreløpig nei til å gjøre neste investering i maskinparken fossilfri. 20 prosent svarer vet ikke.

– Samlet sett synes holdningene å helle i positiv retning, så potensialet for en innfasing av fossilfrie landbruksmaskiner er stort, etter hvert som tilbudet utvides, sier Wiig Syvertsen.

1366x768_ane-wiig-syvertsen 2023.jpg

Ane Wiig Syvertsen i Landkreditt Forsikring (foto: Bård Gundersen)

Kan testes ut gratis

Leverandørene av maskiner og verktøy har allerede et bredt spekter av fossilfrie modeller tilgjengelig, og tempoet i omstillingen er høyt, ifølge Torbjørn Kristiansen, prosjektansvarlig for «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i Viken fylkeskommune.

Prosjektet disponerer en rekke maskiner som lånes ut gratis til skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdag i Oslofjordregionen, slik at de selv kan prøve om redskapen duger til de planlagte oppgavene.

– Av det som kan være særlig interessant for landbrukssektoren er utviklingen kommet langt på småverktøy, motorsag, trimmere, minilastere og hjullastere. Når det gjelder traktor, er utvalget mindre, og vi har ingen modeller tilgjengelig for utlån gjennom prosjektet.

Én produsent har imidlertid utviklet en modell som går på komprimert biogass og er kommersielt tilgjengelig, opplyser Kristiansen. Flere traktorleverandører jobber også med modeller basert på flytende biogass og elektriske alternativer, og har varslet mulig lansering i 2024.

Må ha god ladekapasitet

Tilstrekkelig ladekapasitet og nødvendig infrastruktur må være på plass for at bonden skal dra full nytte av en elektrisk maskinpark, påpeker Torbjørn Kristiansen.

– Oppladingen må kunne skje så vidt raskt at det ikke gir uønskede avbrudd eller forsinkelser i arbeidet. Det forutsetter god kapasitet på nettet. Flere norske leverandører har utviklet ladekontainere og batteripakker som kan fylles opp over tid, men har evne til å avgi energi raskt.

Disse kan lades opp når strømmen er billig, og gir mulighet til hurtig opplading av større maskiner, eller eventuelt salg av elektrisitet ut på nettet når strømprisen er høy. De kan også fungere som midlertidige nødstrømsaggregat ved strømbrudd, ifølge Kristiansen.

Overgang til fossilfri maskinpark er ett av satsningsområdene i Landbrukets klimaplan for perioden 2021 til 2030. Planen er en videreføring av klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen, som ble inngått i 2019.