Flere branner knyttes til nyere solcelleanlegg

Brannfare i bryter knyttet til solcelleanlegg
En feilmontert DC-bryter kunne ha medført stor brann hos denne kunden (foto: Landkreditt)

Landkreditt Forsikring ber kundene være obs på avvik på sine solcelleanlegg, og anbefaler samtidig noen enkle brannforebyggende tiltak.

– Vi opplever en økning i branner med start i solcelleanlegg. Mangelfull dokumentasjon og feil montering er blant avvikene vi ser går igjen som brannårsak, sier Ronny Sørvik, takstmann i Landkreditt Forsikring.

Brannene forekommer ikke kun i eldre anlegg. Tvert imot har forsikringsselskapet sett flere branner i nyere anlegg og feilmontering på nyere anlegg.

Sørvik mener derfor at de fleste som har installert solcelleanlegg bør kjenne til noen forholdsvis enkle tiltak som kan bidra til å forhindre branntilløp.

– Gå gjennom dokumentasjonen du har i tilknytning solcelleanlegget. Er alt som forskriftene krever faktisk overlevert? Er det dokumentasjon som mangler eller noe som ikke er riktig med installasjonen, bør du kontakte de som installerte det og be om å få forholdene utbedret, sier han.

Brann med store mengder energi

En DC-bryter er en bryter som kan monteres i tilknytning et solcelleanlegg for å gi brannmannskaper mulighet til å slå av strømmen inn i anlegget og dermed gjøre arbeidsforholdene tryggere.

Feil montering av en DC-bryter kan medføre betydelig brannfare. Oppstår det brann i en DC-bryter, utløser det store mengder energi og et dertil krevende slukningsarbeid.

I illustrasjonsbildet til denne saken ser vi en DC-bryter som ikke er montert i henhold til forskriftene. Tvert imot er den montert på brennbart underlag, noe som kunne ha blitt dramatisk idet branntilløpet her var et faktum.

– Heldigvis kom eieren av anlegget hjem i tide og fikk avverget det som kunne ha blitt en stor brann. Bildeeksempelet understreker hvor viktig det er at monteringen utføres riktig, sier Sørvik.

I denne artikkelen hos Nelfo kan du lese mer om trygg installasjon av DC-brytere.

Generelt anbefaler Sørvik å ha slukkeustyr i nærheten av solcelleanlegget.

Positive, bærekraftige tiltak

Sørvik ønsker ikke å skremme kunder som har, eller som planlegger å anskaffe et solcelleanlegg, men oppfordrer alle til å være obs på eventuelle avvik ved dokumentasjon og installasjon.

– Stadig flere skaffer seg solcelleanlegg som et ledd i være selvforsynt med strøm og å leve grønnere. Dette er positive, bærekraftige tiltak, og med enkle, forebyggende tiltak som vi skisserer her, vil man bidra til å forhindre brannfare i solcelleanleggene, sier Sørvik.

La fagfolk vurdere for deg

Er du usikker på om ditt el-anlegg er etter forskriftene og i god nok stand til å håndtere mange kilowatt fra et solcelleanlegg? Da kan det være en god idé å engasjere en uavhengig el-takstmann eller annen fagkyndig til å gjennomgå dokumentasjonen sammen med deg, samt for å ta en stikkprøvekontroll av el-anlegget.

– Enten får du da avdekket avvik som du kan få utbedret, eller du kan sove godt, vel vitende om at du har kvalitetssikret anlegget ditt, sier Sørvik avslutningsvis.