Sigurd Klev takker for seg

Porteføljeforvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning har sagt opp sin stilling for å søke nye muligheter utenfor selskapet.

Porteføljeforvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning har sagt opp sin stilling for å søke nye muligheter utenfor selskapet.

Sigurd har forvaltet Landkreditt Utbytte siden oppstarten i 2013. I disse årene har fondet levert svært god avkastning og volumet til forvaltning har økt betydelig.

Inntil vi en ny porteføljeforvalter er på plass, vil fondet forvaltes av investeringsdirektør Anders Petter Wik, porteføljeforvalter for Landkreditt Norden Utbytte, Ulf Leinebø, og porteføljeforvalter for Landkreditt Aksje Global, Per-Erling Mikkelsen. Sammen med øvrige forvaltere i Landkreditt Forvaltning utgjør de et sterkt team som vil forvalte fondet i en overgangsperiode etter samme investeringsfilosofi som tidligere.

Vi takker Sigurd for mange bidrag og svært gode resultater, og ønsker ham lykke til videre!