Pensjon fra første krone

Ungdom jobber i dagligvare

Fra og med 1. januar innførte regjeringen reglene om pensjon fra første krone. Med de nye reglene vil blant annet alle over 13 år ha mulighet til å tjene opp pensjon fra første krone de tjener.

Innføringen av de nye pensjonsreglene var opprinnelig ventet i 2023, men ble fremskyndet til 1. januar 2022 av den nye regjeringen.

– De nye pensjonsreglene vil i langt større grad ivareta unge arbeidstakere og alle med kortere engasjementer eller deltidsjobber. Alt i alt vil dette gi svært mange nordmenn en bedre pensjon enn det som var mulig innenfor det gamle regelverket, sier Anders Petter Wik, administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning.

Hva har de nye reglene å si for arbeidstakeren?

Før de nye reglene var på plass, kunne arbeidstakere under 20 år og arbeidstakere med en stillingsbrøk under 20 prosent bli unntatt pensjonsopptjening i bedrifter med innskuddspensjon.

Nå vil alle over 13 år få muligheten til å tjene opp pensjon fra første krone. Du får minimum 2 prosent i opptjent pensjon fra første krone du tjener.

Det er nå heller ingen krav om stillingsprosent for opptjening av pensjon, noe som betyr at innføringen av de nye reglene også er en meget god nyhet for arbeidstakere i deltidsstillinger.

Dermed kan den første deltidsjobben som student eller sommerjobben i ungdomstiden nå være med på å legge grunnlaget for pensjonen din.

...og for arbeidsgiveren?

Det er ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som nå er endret. Alle bedrifter som er pliktig å opprette en OTP-ordning, har fått frist til 30. juni med å tilpasse pensjonsordningene sine til de nye reglene. Endringene må med andre ord skje raskt.

De nye pensjonsreglene kan blant annet føre til at forskjellene i regelverket for pensjon i folketrygden og privat tjenestepensjon utjevnes.

Det stilles riktignok enkelte minstekrav* til selve pensjonsordningen som må være oppfylt før de nye reglene kan tre i kraft:

En pensjonsordning kan opprettes dersom bedriften har minst to personer ansatt som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent eller mer, eller har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent av full stilling, eller personer i bedriften som hver har en arbeidstid og lønn som er 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen arbeider minst to årsverk.

*Lov om innskuddspensjon §2-3.1