Lavere priser på kjøp av fond

Landkreditt Forvaltning setter nå ned forvaltningshonorarene for Landkredittfondene. Det blir dermed billigere å kjøpe andeler i selskapets aktivt forvaltede fond.

Landkreditt Forvaltning setter ned prisene på sine aksjefond samt Landkreditt Extra. Dette er de nye prisene som vil gjelde fra 1. juni 2022:

Fond Nytt forvaltningshonorar
Landkreditt Aksje Global A 1,10 %
Landkreditt Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte A 1,30 %
Landkreditt Extra 0,60 %


Nye fondsklasser 

Finanstilsynet har godkjent etableringen av en ny andelsklasse i Landkreditt Utbytte, Landkreditt Utbytte Norden og Landkreditt Aksje Global. Landkreditt Forvaltning innfører dermed en ny andelsklasse til bruk for distributører, en såkalt nettoandelsklasse.

De nye andelsklassene vil være tilgjengelige hos de distributørene som ønsker å benytte denne andelsklassen fra og med 1. juni 2022.

Transparent modell

Endringene skal bidra til å gjøre prising av fond tydeligere for kundene.

– Med disse endringene får vi en mer transparent og forståelig prismodell for alle kundene som handler våre fond, både hos Landkreditt og hos andre distributører, sier Anders Petter Wik, administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning.