Vedtektsendring i Landkreditt Høyrente

Andelseierne vedtok 21. september 2021 etablering av nye vedtekter i Landkreditt Høyrente.

Andelseiere i verdipapirfondet Landkreditt Høyrente var innkalt til andelseiermøte tirsdag 21. september 2021 for å stemme over forslaget om å etablere nye vedtekter i fondet.

Vedtektsendringen innebærer at Landkreditt Høyrente vil få nye vedtekter som er i bedre overenstemmelse med de standardvedtektene som benyttes i bransjen.

Forslaget ble vedtatt med 100 prosent av representerte stemmer i Landkreditt Høyrente.

Etableringen av de nye vedtektene krever Finanstilsynets godkjennelse og forventes å  kunne skje i løpet av oktober 2021.

Les protokollen fra andelseiermøtet