Vedtektsendring i Landkreditt Høyrente

Finanstilsynet har nå godkjent vedtektsendringen i Landkreditt Høyrente.

Vedtektsendringen innebærer at Landkreditt Høyrente vil få nye vedtekter som er i bedre overenstemmelse med de standardvedtektene som benyttes i bransjen.

Vedtektsendringen er planlagt gjennomført den 12.11.2021.