Er vi nok fremtidsrettet?

Utbyttefondene i Landkreditt Forvaltning investerer i etablerte selskaper som tjener penger og betaler utbytter. Det legges vekt på historikk og forutsigbar fremtidig inntjening. Vi investerer altså ikke i nye selskaper med høye ambisjoner og banebrytende metoder å tjene penger på.

Selskapene som ligger i porteføljen til fondet jeg forvalter, Landkreditt Norden Utbytte, har normalt positiv kontantstrøm fra driften slik at man kan bruke betydelige midler på forskning og utvikling for å være teknologisk langt fremme. Et annet viktig moment er at selskapene har mulighet til å gjøre oppkjøp dersom det skulle vise seg at andre har utviklet interessante løsninger.

Kodak

Det kanskje beste eksempelet på at man ikke kan avvise ny teknologi finner man i USA. Kodak var på 70-tallet verdensledende innen fotografering. Å kjøpe et Kodak-kamera var forholdsvis billig, men all film og fremkalling med Kodak produkter, var forholdsvis dyrt. I Kodak mente man at fremtiden fortsatt ville være bilder på papir og at digitalisering bare var noe tull. Noen 10 år senere var det slutt og nesten 100,000 mennesker hadde mistet jobbene sine.

Status i dag

Det er ikke bare nyetablerte selskaper som har ambisjoner om å tjene mye penger i fremtiden som bruker ny teknologi. De etablerte selskapene bruker mye ressurser på å fortsatt kunne beholde sine markedsposisjoner. For å kunne være konkurransedyktig må man hele tiden forbedre og utvikle produksjonsprosesser og ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi. Ingen kan tillate seg å avfeie nye metoder og forretningsmodeller som kan bli avgjørende for fremtiden. Ingen selskaper kan i dag tillate seg å bli et nytt Kodak.

Holmen 

Selskapet er en av de største skogeierne i Sverige med produksjon av byggematerialer og emballasje. Altså tradisjonell virksomhet som passer fint inn i vår investeringsfilosofi. I årsrapporten for 2020 er ordet «Future» nevnt hele 59 ganger. Det miljømessige fotavtrykk skal reduseres ved å erstatte plastisk materiale med fiberbasert materiale. Selvsagt vil det være en avveining; matvarer pakket i plast gir mindre matsvinn mens emballasje med fiberbasert materiale er mer miljøvennlig.

Banker

Antagelig vet ingen helt riktig hvordan fremtidens banker vil se ut. Det som imidlertid er helt sikkert er at det ikke er behov for filialer på samme måte som før. Antall filialer i Norden er betydelig redusert. Man trenger ikke gå i banken lenger for å få utført banktjenester. Digitalisering har medført at en rekke tjenester automatiseres. Lånesøknader sendes elektronisk og signering for lån gjøres ved hjelp av BankID. Selv mange sparebanker har gått fra å være «gammeldagse og sirompa» til å bli moderne fremoverlente banker. For eksempel har Sparebanken Vest opprettet kundeutbytte og lansert Bulder Bank, en nasjonal mobilbank, og på relativt kort tid lånt ut ti milliarder kroner til 15,000 kunder.

Alle kan ikke være som oss

Det kan kanskje virke litt destruktivt å ikke investere i nyetablerte selskaper med ambisjoner om fremtidig vekst og lønnsomhet. Vi trenger jo nyetableringer. Dette er det imidlertid andre som er flinke til. Hos oss er vi gode på etablerte selskaper med lavere risiko. Høyere risiko gir vel høyere avkastning over tid sier kanskje du? Ja, men med tilhørende svingninger i avkastningen. Min erfaring er at mange ønsker litt risiko, men ikke at verdien av sparepengene svinger altfor mye. Da er aksjefondene i Landkreditt et godt alternativ.