Derfor er det smart å spare i fond

Stadig flere sparer i fond. Gjør du? Senior plasseringsrådgiver Sandra Gadell Hauge deler her noen tips til hvordan du kan lykkes med fondssparing.

Stadig flere får øynene opp for fondssparing, og 2021(siste spareundersøkelse fra VFF) ble et rekordår for nye spareavtaler i fond, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Hva skyldes den store interessen?

Fondssparing kan være et godt alternativ til tradisjonell, langsiktig banksparing. Sannsynligheten er nemlig stor for at du vil få høyere avkastning på pengene dine om de plasseres i fond, enn på sparekonto. Ikke minst i perioder som nå, med rekordlave rentenivåer.

Sandra Gadell Hauge jobber som senior plasseringsrådgiver i Landkreditt Bank. Hun sier fondssparing kan passe for alle – uansett økonomi og spareformål.

– Enten du har litt penger til overs og vil sette over en engangssum, eller du vil spare et fast månedlig beløp, så kan sparing i fond være et godt valg.

Aksjefond eller rentefond?

Det finnes i hovedsak to ulike former for fondssparing: sparing i aksjefond og sparing i rentefond. Rentefond har vanligvis lavere risiko og lavere avkastningsmuligheter enn aksjefond.

– Sparing i aksjefond medfører høyere risiko sammenlignet med rentefond, fordi aksjemarkedet kan svinge mye i løpet av kort tid. På den andre siden vil du over tid kunne forvente høyere avkastning fra aksjefond, sammenlignet med rentefond, forklarer Gadell Hauge.

Rentefond låner ut penger til for eksempel stater, kommuner, banker og bedrifter. Aksjefond eier aksjer i ulike selskaper.

Velg et fond som passer for deg

Før du bestemmer deg for hvilket eller hva slags fond du skal spare i, må du ta stilling til hvor stor risiko du er villig til å ta med sparepengene dine.

– Kan du fortsatt sove godt om natta dersom beholdningen din i perioder går ned 15-20 prosent, eller vil du ta minst mulig risiko? Dette er tanker du bør gjøre deg før du velger fond, sier plasseringsrådgiveren.

Fondssparing er sparing for en lengre tidshorisont. Hvor lang tidshorisonten din er, har igjen betydning for hva slags fond du bør velge å spare i.

– Jo lenger pengene kan stå i fondet, desto større risiko kan du normalt ta ved valg av fond. Har du en langsiktig plan med pengene dine, for eksempel sparing til pensjon hvor du kan la pengene stå i fred i over fem år, kan aksjefond være et godt valg. Er sparemålet ditt å kjøpe en båt et par år frem i tid, kan det å investere i rentefond være mer riktig for deg, sier Gadell Hauge.

Opprett spareavtale

Med en spareavtale i fond trekkes et beløp du selv har valgt automatisk fra kontoen din hver måned, og du får stadig nye andeler i fondet du har valgt.

Dermed sprer du investeringene dine over tid og reduserer risikoen som følger ved plassering av store enkeltbeløp. Kommer du i gang med sparingen din tidlig, vil du få ekstra god drahjelp av rentes rente-effekten, påpeker Gadell Hauge.  

– Rentes rente-effekten gjør at selv små beløp vokser seg store over tid. Dermed blir den tidlige sparingen mest verdifull på sikt.

Behold roen når det svinger

Når du sparer i aksjefond, må du ha et langsiktig perspektiv, og du må være forberedt på at det svinger. De kortsiktige svingningene kan være brutale, noe vi så under koronapandemien 2020 og i dag hvor usikkerhet rundt krig og stigende priser skaper store svingninger i aksjemarkedet.

– I slike perioder er det lett å få panikk og selge seg ut. Men det kan bli en kostbar feil. Ved å beholde roen og la spareavtalene tikke og gå, vil du også få med deg oppturen når markedet kommer tilbake. Når pilene peker oppover igjen, vil fondene stige i verdi, sier Gadell Hauge. 

Aktive aksjevalg 

Begrepene aktiv og passiv forvaltning dukker gjerne opp i forbindelse med forvaltning av aksjefond. Hva ligger i dette?

Aktiv forvaltning betyr ikke at man handler mye aksjer og endrer porteføljen fra time til time, men at forvalteren tar aktive valg på hvilke selskaper som har mest potensiale i fondsporteføljen.

Ved passiv forvaltning skal avkastningen i størst mulig grad gjenspeile avkastningen i en referanseindeks, typisk satt sammen av selskaper i et land, bransje eller større geografisk område.

– Våre forvaltere er aktive. De skal ikke slå en indeks, men har overordnet fokus på å levere høyest mulig avkastning i forhold til den risiko som fondet tar, forklarer Gadell Hauge.

Hun viser til utbyttefondene Landkreditt Utbytte og Landkreditt Norden Utbytte som eksempler på aktivt forvaltede fond.

– Her plukker forvalterne ut selskaper som passer inn i en total portefølje som over tid har som målsetting å gi høyest mulig risikojustert avkastning.

Ingen binding

Det er enkelt å kjøpe fond og opprette en spareavtale. Er du kunde i Landkreditt Bank, kan du kjøpe og selge fond i nettbanken. Og det er uten bindingstid.

– Vi tilbyr både aksjefond og rentefond. Våre fond har ingen bindingstid. Du kan sette pengene inn i dag, og i teorien kan du ta de ut allerede i morgen. Du skal alltid få pengene tilbake på kontoen din i løpet av tre virkedager, sier Sandra Gadell Hauge.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.