66 treff på "Sparing"

Hvordan oppretter jeg GSU-konto?

Du kan bestille GSU via vårt  bestillingsskjema for GSU . Der legger du også inn informasjon om du har BSU i en annen bank. Vi hjelper deg eventuelt med å flytte BSU-kontoen din. Du vil motta det du trenger av avtaler og vilkår. Disse signerer du og returnerer til oss slik at vi får åpnet...

Sist endret 05.06.2013

Hva kan de ansatte på distriktskontoret hjelpe meg med?

På våre distriktskontorer har vi ansatte med spesielt god kjennskap og kunnskap om landbruket.  Distriktssjefene for Landkreditt Bank kan hjelpe deg med finansiering ved kjøp av landbrukseiendom, utbygging og større prosjekter. Du kan også få hjelp til fondsplassering og sparing. Distriktssjefene...

Sist endret 09.06.2020

Hvorfor skal jeg spare i IPS?

Du kan spare opptil 40.000 kroner per år og få 22 % av det du sparer, eller inntil 8.800 kroner i redusert skatt per år. Det er ikke noe tak på samlet sparebeløp over tid. Du kan få utsatt skatten (får en skattekreditt) på avkastningen du oppnår på sparingen. Du betaler heller ingen formuesskatt....

Sist endret 10.10.2017

Hvorfor kan GSU bare brukes til kjøp av konsesjonspliktig landbrukseiendom?

Vi mener at norsk landbruk er viktig! Unge som skal kjøpe egen gård må ha muligheten til å spare opp tilstrekkelig egenkapital. Derfor velger vi å tilby GSU – gårdssparing for unge, med en rente som er betydelig over normale rentesatser for innskudd på denne størrelsen. Vi håper at GSU kan være m...

Sist endret 05.06.2013

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-34 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 20.000 kroner i året, maks 150 000 i løpet av hele perioden.

Sist endret 12.01.2011