66 treff på "Sparing"

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Sist endret 05.06.2013

Jeg sparer i IPS allerede, hva bør jeg gjøre?

Du bør slutte å innbetale til din eksisterende IPS, da det er mer lønnsomt å starte sparing i den nye ordningen fra 1. november. Husk at maksimalt inntektsfradrag vil være kroner 40.000, uansett om du sparer i ny og gammel IPS. For eksempel, dersom du har spart 15.000 kroner i gammel IPS for 2017...

Sist endret 10.10.2017

Hva kan jeg ikke bruke pengene på BSU-kontoen til?

Dette kan du ikke bruke pengene på BSU-kontoen til: Påkostning/vedlikehold av bolig selv om den er ny. Kjøp av bolig som er kjøpt og flyttet inn i, før kontrakten om sparing ble inngått. Kjøp, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig. Kjøp av fritidseiendom.

Sist endret 30.04.2020

Får jeg skattefradrag på GSU?

GSU er en supplerende konto til BSU som ikke gir skattefradrag på det årlige sparebeløpet. Det er flere enn oss som mener at det burde være bedre spareordninger med skattefradrag for å sikre rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning. Da vi...

Sist endret 05.06.2013