59 treff på "Sparing"

Hvilke begrensninger har GSU?

Hovedsakelig er begrensningen for sparing i GSU at pengene skal brukes til kjøp av konsesjonsbelagt landbrukseiendom eller nedbetaling av lån på konsesjonsbelagt landbrukseiendom. Eiendommen må være kjøpt etter at du opprettet GSU-konto i Landkreditt Bank. De øvrige vilkårene kan du lese her

Jeg sparer i IPS allerede, hva bør jeg gjøre?

Du bør slutte å innbetale til din eksisterende IPS, da det er mer lønnsomt å starte sparing i den nye ordningen fra 1. november. Husk at maksimalt inntektsfradrag vil være kroner 40.000, uansett

Får jeg skattefradrag på GSU?

rekrutteringen til landbruket og for å hindre flere tomme bruk, men dette er en politisk beslutning. Da vi lanserte gårdssparing for unge hadde vi en kampanje for skattefritak på sparingen. Se hva NBU, bønder og andre mener om behovet for GSU .

Hva er Boligsparing for ungdom (BSU)?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig spareform for deg mellom 18-33 år som ønsker å kjøpe egen bolig i fremtiden. Du kan spare inntil 25.000 kroner i året, maks 300.000 kroner i løpet av hele perioden. Sparing i BSU kan gi deg opptil 5.000 kroner i skattefradrag per år.