25 treff på "Forsikring"

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Regjeringen har vedtatt at dagens årsavgift på motorkjøretøy skal erstattes med en trafikkforsikringsavgift til staten, og at denne skal innkreves av forsikringsselskapene på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten....

Sist endret 15.11.2019

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes fra 18 år og til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved 1. hovedforfall etter fylte 62 år. Alle som kjøper uføreforsikring må levere inn helseskjema.

Sist endret 19.02.2020