23 treff på "Forsikring"

Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Regjeringen har vedtatt at dagens årsavgift på motorkjøretøy skal erstattes med en trafikkforsikringsavgift til staten, og at denne skal innkreves av forsikringsselskapene på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften og alle inntektene går til staten....

Sist endret 15.11.2019

Hva du jeg betale når du angrer kjøp av personforsikring?

Den delen av personforsikringen som gjelder for ulykkestilfeller begynte å gjelde fra den dagen du bestilte forsikringen. Når du angrer må du derfor betale for denne delen av forsikringen frem til angredato. Har du sendt inn helseerklæringen slik at vi har påbegynt helsevurderingen, må du også...

Sist endret 31.10.2019