Låneavtaler

Landkreditt Bank

ISIN

Ticker

Utestående (NOK)

Type

Låneavtale

NO0012939000

LANDK58 P

500.000.000

Senior

Låneavtale

NO0012883232

LANDK56 P

50.000.000

Fondsobl.

Låneavtale

NO0012834904

LANDK55 P

175.000.00

Ansv. lån

Låneavtale

NO0012785700

LANDK57 P

100.000.000

Fondsobl.

Låneavtale

NO0012433293

LANDK54 P

50.000.000

Fondsobl.

Låneavtale

NO0011123564

LANDK53 P

450.000.000

Senior

Låneavtale

NO0010890056

LANDK52 P

750.000.000

Senior

Låneavtale

NO0010858681

LANDK51 P

433.000.000

Senior

Låneavtale

NO0010850142

LANDK50 P

650.000.000

Senior

Låneavtale

NO0010848393

LANDK49 P

75.000.000

Ansv. lån

Låneavtale

NO0010830730

LANDK47 P

200.000.000

Senior

Låneavtale

Totalt utestående pr. 31/12-22

3.583.000.000

 

 

 

Landkreditt Boligkreditt

ISIN

Ticker

Forfall

Utestående (NOK)

Type

Låneavtale (PDF)

NO0010836091

LANDBK15 P

22.02.2024

120.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0010882020

LANDBK18 P

13.09.2024

655.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0010860067

LANDBK17 P

24.02.2025

750.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0010887136

LANDBK19 P

03.07.2025

500.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0010852064

LANDBK16 P

15.05.2026

500.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0011033011

LANDBK20 P

23.03.2027

1000.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

NO0012904111

LANDBK21 P ESG

03.05.2028

400.000.000

Covered Bonds

Låneavtale

Totalt utestående pr. 30/9-23

3.925.000.000

 

 

Cover Pool-rapporter

Q3 2023 (.xlsx)

Q2 2023 (.xlsx)

Q1 2023 (.xlsx)

Q3 2022 (.xlsx)

Landkreditt Forsikring

ISIN

Ticker

Forfall

Utestående (NOK)

Type

Låneavtale (PDF)

NO0012923251

LAFO02 P

24.05.2033

80.000.000

Ansv. lån

Låneavtale

Totalt utestående pr. 1/6-23

80.000.000