Hopp direkte til innhold

Pilar III

Kapitaldekningsregelverket bygger på de tre såkalte pilarer:
  • Pilar 1 som omhandler minimumskrav til kapitaldekning.
  • Pilar 2 som omhandler bankenes egne vurderinger av kapitalbehovet samt myndighetenes tilsynsfunksjon.
  • Pilar 3 som omhandler offentliggjøring og kommunikasjon av finansiell informasjon samt beskrivelse av prosessen for vurdering av kapitalbehovet og styringen av de ulike risikoene virksomhetens er eksponert for.