Sjekk eiendommen din på nett

En rød husvegg med ett vindu med blomster i.

Gjennom tjenesten Se eiendom kan du sjekke hvem som eier en eiendom og tinglyste heftelser og avtaler.

Kartverket er ansvarlig for å ajourføre grunnboksopplysninger om eiendommer i Norge. Nå kan du få gratis innsyn i eiendomsinformasjon, og sjekke heftelser på en eiendom. Selvbetjeningen er mulig gjennom nettstedet seeiendom.no.

– Det er nå lett å sjekke heftelser og få innsyn i eiendomsinformasjon. Den nye grunnboken åpner opp for at innbyggere og eiendomsbransjen kan sjekke eiendommer selv på seeiendom.no, sa daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, da han lanserte den nye løsningen på Kartverkets hovedkontor på Hønefoss i 2014.

Finn informasjon om størrelse og bygninger

På nettstedet kan du søke deg fram til aktuell eiendom. Du får opp et kart som markerer eiendommen. Videre kan du klikke deg fram til flere opplysninger om eiendommen, som størrelse, antall bygninger, fredningsbestemmelser osv.

Det nye er at du også kan få en ubekreftet grunnbok for eiendommen. Da må du imidlertid gjennom en innlogging.

Få tilgang til grunnboka

Grunnboka gir opplysninger om hvem som har hjemmel (som regel den samme som eier), når den ble overtatt og hvilken pris som ble registrert.

Videre finner du heftelser som har økonomisk betydning, slik som sikkerhet for banklån, borett, forkjøpsrett o.l. I grunnboka finner du også heftelser som ikke har stor økonomisk betydning (servitutter) og grunndata som viser hvilke eiendommer som er fradelt eller slått sammen med eiendommen.

Kartverket får over 1.500 telefonhenvendelser og over 100 e-post hver dag med spørsmål fra publikum. Med den digitale innsynsløsningen på nett blir tid og ressurser spart. Hver virkedag leveres over 21 kasser post med tinglysningspapirer til Kartverket på Hønefoss og kontoret i Ullensvang. Dette utgjør i snitt til sammen 5.000 saker per dag.

Sjekk eiendommen din på seeiendom.no