Bestilling av GSU

Personopplysninger

For å ha GSU og BSU konto må du ha brukskonto med lønnsinngang og kort hos oss. Brukskontoen må også benyttes aktivt.

Ikke kunde? Vennligst registrer deg her først

Har du hatt BSU hos oss eller i en annen bank, og har avsluttet avtalen/kontoen, kan du dessverre ikke åpne GSU.

Ønsker du å flytte BSU-kontoen fra annen bank?