Landbrukslån

  • Fra 2,59 % nominell rente
  • Ingen termingebyr
  • Stort kompetansemiljø
Søk landbrukslån
Landbrukslån er lån med pant i landbrukseiendom. Skal du låne til konsesjonspliktig eiendom eller driftsmidler, kan du søke om landbrukslån.

Medlemsprodukt

Med dette produktet blir du medlem i samvirket Landkreditt.

Se medlemsfordelene

Vi tilbyr finansieringsløsninger med løpetid på inntil 25 år og med mulighet for 5 års avdragsfrihet.

Alle med landbrukslån, gårdskreditt eller driftskreditt hos oss, blir medlem i samvirket Landkreditt SA.

Som medlem kan du være med å påvirke styringen av Landkredittkonsernet. Landkreditt har vært en viktig tilbyder av lån til norsk landbruk siden starten i 1915 og har Norges fremste kompetansemiljø innen landbruksfinansiering.

Spørsmål og svar

Hvem kan få landbrukslån?

Har du konsesjonspliktig eiendom eller driver landbruksrelatert virksomhet, kan du søke om landbrukslån hos oss.
Les mer og søk landbrukslån

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hva skjer etter at jeg har søkt om landbrukslån?

Først når vi har mottatt alle vedlegg kan vi begynne å behandle søknaden din. Vanlig behandlingstid er ca. en uke. Dersom søknaden innvilges vil du motta tilbud til signering enten pr. post eller e-signering. Deretter vil evt. pantobligasjoner sendes til kartverket for tinglysning.

Alle heftelser som forutsettes slettes eller vike prioritet, må være i orden før vi kan utbetale lånet. Når alt er på plass vil utbetaling skje i løpet av noen dager.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Kan jeg få avdragsfrihet?

Vi kan gi avdragsfrihet i inntil 5 år.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Når blir lånet utbetalt?

Lånet blir utbetalt når vi har mottatt papirene i ferdig utfylt stand. Det er tre alternativer:

  • Ved megleroppgjør vil pengene overføres megler på avtalt dato så langt det lar seg gjøre.
  • Når vi må tinglyse nytt pant i eiendommen vil lånet bli utbetalt etter at vi har mottatt panteretten i retur fra tinglysning.
  • Ved opplåning av eksisterende panterett vil lånet bli utbetalt etter at vi har fått papirene i retur. Forutsetninger for lånet må være oppfylt før lånet kan komme til utbetaling. Forutsetningene vil du finne i din låneavtale.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Skal jeg søke boliglån eller landbrukslån?

Du skal søke om landbrukslån hvis eiendommen huset ligger på er en konsesjonspliktig eiendom.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!

Hvilken sikkerhet krever dere for lånet?

Ved langsiktig finansiering av landbrukseiendommer krever vi 1. prioritets pant i eiendommen. Vi vurderer også pant i løsøre, som tilleggsikkerhet for lånet. Betingelser avtales i det enkelte tilfelle.

Fikk du svar?

Takk for tilbakemeldingen!